Sahifa – Responsive WordPress News / Magazine / Blog Theme

Giá gốc là: 1,357,000₫.Giá hiện tại là: 99,000₫.

 • 21.04.2023
 • 5.8.2
 • 775
 • Thiết kế đáp ứng
 • Tùy chỉnh linh hoạt
 • Tích hợp quảng cáo
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
 • Đa dạng hóa bố cục
 • Hỗ trợ các phương tiện truyền thông
 • Tích hợp mạng xã hội
 • Tối ưu hóa SEO
 • Hỗ trợ khách hàng
Xem demo