WordPress Multilingual CMS WordPress Plugin

Original price was: 1,357,000₫.Current price is: 45,000₫.

  •  21.05.2024
  • 4.6.11
  • 653
  • Bạn có toàn quyền kiểm soát URL hiển thị.
  • Bạn có thể sử dụng dữ liệu meta SEO cho các bản dịch.
  • Các bản dịch được liên kết với nhau.
  • Sitemaps bao gồm các trang và được xác minh bởi Google Webmasters.
Xem demo