WordPress Multilingual Contact Form 7 Addon

45,000

 •  20.11.2023
 • 1.2.2002
 • 668
 • Tích hợp đa ngôn ngữ
 • Quản lý biểu mẫu liên hệ theo ngôn ngữ
 • Giao diện dễ sử dụng
 • Hiển thị biểu mẫu theo ngôn ngữ
 • Tùy chỉnh thông báo và cảm ơn
 • Hỗ trợ kiểm tra hợp lệ dữ liệu
 • Quản lý phiên bản dịch
 • Tích hợp tối ưu
 • Tương thích di động