Hướng dẫn thêm mới sản phẩm trên Woocommerce WordPress

Để hỗ trợ các bạn quản trị website wordpress được tốt hơn code-wp sẽ hướng dẫn các thao tác chỉnh sửa, thêm mới và xoá các sản phẩm đơn giản và hiệu quả nhất theo các bước dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản lý WordPress của bạn.

Bước 2: Trong bảng điều khiển, di chuột vào mục “Products” (Sản phẩm) hoặc “WooCommerce” (nếu bạn đã cài đặt và kích hoạt plugin WooCommerce).

Bước 3: Trong trang sản phẩm, bạn có thể thấy các tùy chọn sau đây:

  • “Add New” (Thêm mới): Cho phép bạn thêm sản phẩm mới.
  • “Product Categories” (Danh mục sản phẩm): Hiển thị danh sách danh mục sản phẩm để bạn có thể quản lý và gán sản phẩm vào các danh mục này.
  • “Tags” (Thẻ): Cho phép bạn thêm các thẻ (tags) để phân loại sản phẩm.

Bước 4: Nhấp vào “Add New” (Thêm mới) để tạo sản phẩm mới.

Bước 5: Trong trang tạo sản phẩm, bạn cần cung cấp các thông tin sau:

  • “Product Name” (Tên sản phẩm): Nhập tên của sản phẩm.
  • “Product Description” (Mô tả sản phẩm): Nhập mô tả chi tiết về sản phẩm.
  • “Product Short Description” (Mô tả ngắn của sản phẩm): Nhập mô tả ngắn gọn về sản phẩm.
  • “Product Data” (Dữ liệu sản phẩm): Ở đây, bạn có thể cung cấp thông tin về giá, khuyến mãi, tùy chọn sản phẩm (nếu có), số lượng, vv.

Bước 6: Khi bạn đã nhập đầy đủ thông tin cho sản phẩm, hãy nhấp vào nút “Publish” (Xuất bản) để đăng sản phẩm lên trang web của bạn.

Bước 7: Sau khi đã xuất bản sản phẩm, bạn có thể xem lại trang sản phẩm trên trang web của mình để đảm bảo rằng sản phẩm được hiển thị đúng.

Lưu ý: Quá trình đăng sản phẩm có thể khác nhau tùy thuộc vào giao diện và các plugin bạn sử dụng trên website WordPress của mình. Hướng dẫn trên đây chỉ mang tính chất tổng quát và có thể có sự khác biệt nhỏ.

5/5 - (1 bình chọn)