Khắc phục lỗi chạy Nodejs trên Cpanel bị Memory

Xin chào, hôm nay mình có thử run 1 source Nodejs chạy Nextjs 14 trên Cpanel, với cấu hình 6G Ram và kết quả là báo lỗi không đủ bộ nhớ qua tham khảo các bài viết ở khắp các trang mạng xã hội gì mình tìm thấy được giải pháp đó là, bạn cần tìm thông tin đăng nhập vào SSH của Cpanel để làm việc này chứ không thể nào mà run trực tiếp trên Termino ở Cpanel được, thì để có thông tin này tốt nhất bạn nên liên hệ với Hosting để được hỗ trợ hoặc vào phần quản lý SSH Manager để lấy thông tin đăng nhập, và cũng tùy Cpanel có sẵn nhé.

Bước 1: Đăng nhập SSH vào thì của mình user là acbxyz và port là 2210

Bước 2: Bước này giống với trên Cpanel chạy Termino thì bạn lấy được dẫn trong Nodejs source /home/ggiytmmx/nodevenv/code-wp.com/18/bin/activate && cd /home/ggiytamm/code-wp.com

Bước 3: Sau khi chạy lệnh ở bước 2 rồi bạn có thể npm run build hoặc npm run start và thử nghiệm nhé. Nếu thành công hãy để lại bình luận ở dưới nhé.

unhandledRejection RangeError: WebAssembly.instantiate(): Out of memory: wasm memory
at lazyllhttp (node:internal/deps/undici/undici:7534:32)