Tăng tốc độ database WordPress với Plugin Index WP MySQL For Speed

Đây là một plugin giúp bạn có thể tăng tốc WordPress của mình với dữ liệu website lớn, thậm chí sản phẩm của bạn lên tới 15k hoặc 100k nó sẽ giúp bạn tối ưu và hoàn thiện, cải thiện tốc độ truy vấn vào Mysql một cách nhanh chóng

Plugin này hoạt động để tối ưu hóa hoạt động của cơ sở dữ liệu MySQL của bạn bằng cách thêm các keys hiệu suất cao vào các bảng bạn chọn. Theo yêu cầu, nó giám sát việc sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL của trang web của bạn để phát hiện các thao tác cơ sở dữ liệu chậm nhất. Nó hữu ích nhất đối với các trang web lớn: các trang web có nhiều người dùng, bài đăng, trang và/hoặc sản phẩm.

Bạn có thể sử dụng nó để khôi phục các keys mặc định của WordPress nếu cần.

Khi trang web của bạn phát triển, các bảng MySQL của bạn cũng tăng lên. Các bảng khổng lồ có thể làm chậm quá trình tải trang của bạn, làm khó chịu người dùng và thậm chí ảnh hưởng đến thứ hạng trên công cụ tìm kiếm của bạn. Và, việc nhập hàng loạt có thể mất thời gian vô lý. Bạn có thể làm gì về điều này?

Bạn có thể cài đặt và sử dụng một plugin làm sạch cơ sở dữ liệu để loại bỏ dữ liệu không cần thiết cũ và sắp xếp lại các bảng của bạn. Điều này làm cho chúng nhỏ hơn, và do đó nhanh hơn. Đây là một nhiệm vụ tốt và cần thiết. Điều này không phải là nhiệm vụ của plugin này. Bạn cũng có thể cài đặt và sử dụng một plugin Bộ nhớ đệm Đối tượng Kéo dài nếu nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn hỗ trợ để giảm lưu lượng truy cập vào cơ sở dữ liệu của bạn. Điều này cũng không phải là nhiệm vụ của plugin này.

Tải plugin tại đây: https://wordpress.org/plugins/index-wp-mysql-for-speed/

Từ khóa: